Λίγα λόγια για εμάς

Σε μια περίοδο που ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα ανακάμπτει σταδιακά, οι εταιρείες επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και υπάρχει ζήτηση για στελέχωση από ικανό και έμπειρο τεχνικό προσωπικό.

Μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι στην Ελλάδα για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (τηλεφωνία, internet, video) στους πελάτες τους, άμεσα & αξιόπιστα  αναζητούν συνεργασίες με τεχνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.   

Έτσι λοιπόν οι Πάροχοι θέτοντας τα δικά τους standards πάνω στην ποιότητα των υπηρεσιών τους, δημιούργησαν μηχανισμούς αξιολόγησης ώστε να πιστοποιείται ο συνεργάτης τους πάνω στην τεχνική υποστήριξη που οι ίδιοι προσφέρουν.   

Το SCHOOL OF TELECOMS δημιουργήθηκε το 2012 ως ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, τεχνολογικής εκπαίδευσης.  Μέχρι σήμερα, μετά από 6 χρόνια λειτουργείας, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.500 ώρες σεμιναρίων και η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εργάζεται στο τηλεπικοινωνιακό κλάδο.

Το S.Ο.Τ. παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting) στον ευρύτερο τομέα των τηλεπικοινωνίων.

Η αξιοπιστία του S.Ο.Τ. έγκειται στο πλήρες καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, στην ποιότητα εκπαίδευσης που προσφέρεται, καθώς και στο υψηλό επίπεδο των εκπαιδευομένων ολοκληρώνοντας τον κύκλο μαθημάτων τους.

Διδακτικό προσωπικό

Η εκπαιδευτική ομάδα εισηγητών αποτελείται από πιστοποιημένους μηχανικούς τηλεπικοινωνιών, κατόχων παιδαγωγικής επάρκειας, οι οποίοι έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, εφαρμόζοντας  καινοτόμα  προγράμματα εκπαίδευσης και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

Ποιότητα εκπαίδευσης

Τα σεμινάρια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα παρέχουν στους υποψήφιους ουσιώδεις και περισσότερο εμπειρικές γνώσεις βασισμένες σε βιωματικές και ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας. Κατά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μαθαίνουν να δουλεύουν συνεργατικά και με ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Επίπεδο εκπαιδευομένων

Τα  εκπαιδευτικά προγράμματα του S.Ο.Τ  είναι σχεδιασμένα με σκοπό να δώσουν χρήσιμές και άμεσα εφαρμόσιμες γνώσεις σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν είναι απλά αποδέκτες γνώσης, αλλά μπορούν να σκέφτονται, να σχεδιάζουν και να ενεργούν σύμφωνα με το εκπαιδευτικό αντικείμενο.

0-02-05-32cb9794b3b159534f9d23691efdc7e92ee2e042d842ae39824c7944ea6e760c_11bdf1b6

Το SCHOOL OF TELECOMS δεσμεύεται να σχεδιάζει και να αναπτύσσει εκπαιδευτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στην μοναδικότητα των ανθρώπων και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας & να ενσωματώνει την ποιότητα ως έννοια και πράξη, σε κάθε στάδιο των εργασιών της

Μαρίλια Πέτρου (Διευθύντρια Σπουδών SCHOOL OF TELECOMS)

Close Menu