Σε μια περίοδο που ο τομέας των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα ανακάμπτει σταδιακά, οι εταιρείες επενδύουν σε νέες τεχνολογίες και υπάρχει ζήτηση για στελέχωση από ικανό και έμπειρο τεχνικό προσωπικό.
Μεγάλοι τηλεπικοινωνιακοί Πάροχοι στην Ελλάδα για να μπορέσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (τηλεφωνία, internet, video) στους πελάτες τους, άμεσα & αξιόπιστα αναζητούν συνεργασίες με τεχνικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Έτσι λοιπόν οι Πάροχοι θέτοντας τα δικά τους standards πάνω στην ποιότητα των υπηρεσιών τους, δημιούργησαν μηχανισμούς αξιολόγησης ώστε να πιστοποιείται ο συνεργάτης τους πάνω στην τεχνική υποστήριξη που οι ίδιοι προσφέρουν.

Το SCHOOL OF TELECOMS δημιουργήθηκε το 2012 ως ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, τεχνολογικής εκπαίδευσης. Μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.500 ώρες σεμιναρίων και η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εργάζεται στο τηλεπικοινωνιακό κλάδο.
Το S.Ο.Τ, παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting) στον ευρύτερο τομέα των τηλεπικοινωνίων.
Η αξιοπιστία του S.Ο.Τ έγκειται στο πλήρες καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό, στη ποιότητα εκπαίδευσης που προσφέρεται, καθώς και στο υψηλό επίπεδο των εκπαιδευομένων ολοκληρώνοντας τον κύκλο μαθημάτων τους.

Διδακτικό προσωπικό

Η εκπαιδευτική ομάδα εισηγητών αποτελείται από πιστοποιημένους μηχανικούς τηλεπικοινωνιών, κατόχων παιδαγωγικής επάρκειας, οι οποίοι έχουν εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, εφαρμόζοντας καινοτόμα προγράμματα εκπαίδευσης και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας.

Ποιότητα εκπαίδευσης

Έχοντας ως σκοπό την προετοιμασία των υποψήφιων σε εξετάσεις πιστοποίησης δημιουργήσαμε Εντατικά Σεμινάρια Προετοιμασίας. Τα σεμινάρια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα παρέχουν στους υποψήφιους ουσιώδεις και περισσότερο εμπειρικές γνώσεις βασισμένες σε βιωματικές και ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία στο εργαστήριο του S.Ο.Τ να αναπτύξουν, να επεκτείνουν και να αναστοχαστούν τις νέες γνώσεις που εφαρμόζουν στην πράξη δουλεύοντας σε μικρές ομάδες. Κατά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μαθαίνουν να δουλεύουν συνεργατικά και με ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.

Το SHOOL OF TELECOMS δεσμεύεται να :
Σχεδιάζει και να αναπτύσσει εκπαιδευτικές υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στην μοναδικότητα των ανθρώπων και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας & να ενσωματώνει την ποιότητα ως έννοια και πράξη, σε κάθε στάδιο των εργασιών της.

Περιγραφή Σεμιναρίων

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μαθήματα μέσω:
-Ανοιχτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τεχνικό προσωπικό επιχειρήσεων και ιδιώτες, στις συνεργαζόμενες εγκαταστάσεις του S.Ο.Τ σε Αθήνα.
-Κλειστών ενδοεπιχειρησιακών τμημάτων στο χώρο του πελάτη σε Ελλάδα και Κύπρο.
-Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα (e-learning).
-Εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της κλασσικής εκπαίδευσης με εισηγητή στην αίθουσα, με την ευελιξία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Blended learning).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε απόφοιτους/τελειόφοιτους τεχνολογικής εκπαίδευσης, που έχουν αποκτήσει μια αρχική θεωρητική γνώση. Μέσα από τα σεμινάρια έχουν την δυνατότητα να αφομοιώσουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου και να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις αυτών. Ενδέχεται ανάλογα το είδος του σεμιναρίου να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες ελάχιστη εργασιακή εμπειρία.

Στόχος των σεμιναρίων είναι ο μετασχηματισμός της υπάρχουσας θεωρητικής & πρακτικής γνώσης με σκοπό ο εκάστοτε εργαζόμενος να ανταπεξέλθει & να προσαρμοστεί ευκολότερα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που πρόκειται να εργαστεί.

Λαμβάνεται υπόψη ότι οι ενήλικες διαθέτουν διαφορετικές εμπειρίες, ανάγκες, παγιωμένες αντιλήψεις, διαφορετικά ενδιαφέροντα, κίνητρα και διαφορετική θεωρητική γνώση.
H διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, το εκπαιδευτικό υλικό και η εξέταση πιστοποίησης είναι στα Ελληνικά ή στην Αγγλική (εξαρτάται από τον φορέα πιστοποίησης).

Το SHOOL OF TELECOMS παρέχει σεμινάρια για το μεγαλύτερο φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υλοποιήσεων και εφαρμογών.
Τα τέσσερα βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:
1) Copper School (Αφορά την εγκατάσταση, τις μετρήσεις και την θεωρία χαλκού για υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου)
2) Fiber School (Αφορά την εγκατάσταση, τις μετρήσεις και την θεωρία οπτικών ινών για υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου)
3) Satellite School (Αφορά την εγκατάσταση, τις μετρήσεις και την θεωρία δορυφορικών συστημάτων για υπηρεσίας τηλεόρασης, τηλεφωνίας και διαδικτύου)
4) Radio School (Αφορά την εγκατάσταση, τις μετρήσεις και την θεωρία μικροκομματικών ζεύξεων για υπηρεσίες τηλεφωνίας, διαδικτύου)

Πέρα από τα βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα περιστασιακά διοργανώνονται σεμινάρια που αφορούν:
1) Ασφάλεια και πρώτες βοήθειες στην εργασία.
2) Μέσα ατομικής προστασίας και εργασίας σε ύψος.
3) Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.
4) Μαθήματα επιμόρφωσης ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας)

Τα σεμινάρια είναι συνήθως από 24 έως 40 διδακτικές ώρες. Τα πλήρες ωραρίου είναι ολιγοήμερα (3-4 ημερών) ενώ τα σεμινάρια ευέλικτου ωραρίου (απογευματινές ώρες για εργαζόμενους) είναι διπλάσιες μέρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας – Intermediate-level (B2) & βασικές δεξιότητες υπολογιστών. Για συγκεκριμένα εκπαιδευτικά πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εργασιακή εμπειρία.

Δίνεται το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό, οι διαφάνειες παρουσίασης, και δείγματα εξετάσεων πιστοποίησης.

Επικοινωνήστε μαζί μας για τις προσφορές που ισχύουν αυτή την περίοδο.