Τεχνικός Καλωδίωσης Ο.Ι. (Ελληνική Πιστοποίηση)

Certification Instructor:

Π. Γκούμας

Duration

2 Ημέρες

BOOK NOW +

Description

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τεχνικός Καλωδίωσης Οπτικών Ινών» έχει σχεδιαστεί για να εξοικειώσει οποιονδήποτε ξεκινάει στις οπτικές ίνες με την τεχνολογία και τις διαδικασίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του δικτύου οπτικών ινών. Μπορεί επίσης να βελτιώσει τις γνώσεις του ατόμου με εκπαίδευση και εμπειρία. Επικεντρώνεται αυστηρά στις πρακτικές πτυχές των οπτικών ινών, δεν προορίζεται να προσφέρει ακαδημαϊκή γνώση, εστιάζει στην κατάρτιση και τις βασικές δεξιότητες που χρειάζεται κάποιος για να σχεδιάσει, να εγκαταστήσει, να ελέγξει και να χρησιμοποιήσει δίκτυα οπτικών ινών. Προσπαθεί επίσης να εξηγήσει την ποικιλία των εξαρτημάτων  και των τεχνολογικών προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται στο πεδίο αλλά και τον τρόπο επιλογής μεταξύ αυτών.

Ένα από τα πιο σημαντικά σημεία αυτού του προγράμματος είναι να συμπεριλάβει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Αυτό το μάθημα θα διδάξει τις διαφορές μεταξύ των εφαρμογών (τηλεφωνία/Διαδίκτυο/CATV/LAN, κ.λπ.), ώστε ο εκπαιδευόμενος να μπορεί να εργάζεται έξυπνα στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον.

Αυτό το πρόγραμμα έχει αναπτυχθεί από το SCHOOL OF TELECOMS.

Σκοπός του προγράμματος είναι να εξηγήσει στους εκπαιδευόμενους τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα δίκτυα οπτικών ινών.

Contents - Coverage DOWNLOAD PDF +

Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης «Τεχνικός Καλωδίωσης Οπτικών Ινών» είναι ένα εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε για να παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την εγκατάσταση, τον έλεγχο και τη λειτουργία δικτύων οπτικών ινών. Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε άτομα που ξεκινούν τώρα την ενασχόλησή τους με την τεχνολογία οπτικών ινών όσο και σε επαγγελματίες με κάποια εκπαίδευση ή εμπειρία στον τομέα. Δίνεται έμφαση στις πρακτικές πτυχές της τεχνολογίας, όπως ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η δοκιμή δικτύων οπτικών ινών, ενώ παράλληλα καλύπτονται οι διάφορες τεχνολογικές προσεγγίσεις και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στον τομέα αυτό. Η πιστοποίηση διασφαλίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι σε θέση να εργαστούν αποδοτικά και με τη χρήση της πιο σύγχρονης τεχνολογίας στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς εργασίας.

Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης «Τεχνικός Καλωδίωσης Οπτικών Ινών» απευθύνεται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στα εξής τεχνικά επαγγέλματα:

 • Τεχνικοί Τηλεπικοινωνιών
 • Εγκαταστάτες Δικτύων
 • Τεχνικοί Υποστήριξης IT
 • Μηχανικοί Δικτύων
 • Τεχνικοί Συντήρησης
 • Ειδικοί Καλωδιώσεων
 • Τεχνικοί Οπτικών Ινών
 • Σύμβουλοι τηλεπικοινωνιακών συστημάτων

Όσον αφορά τα προαπαιτούμενα για την Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης «Τεχνικός Καλωδίωσης Οπτικών Ινών», πρόκειται για βασική κατάρτιση στην τεχνολογία οπτικών ινών, επομένως δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη απαίτηση για την παρακολούθηση του προγράμματος. Ωστόσο, επειδή το πρόγραμμα αφορά επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να προέρχονται από τον ευρύτερο τομέα της τεχνολογίας, όπως ηλεκτρονικοί, ηλεκτρολόγοι, εγκαταστάτες, μηχανικοί Η/Υ και συναφή επαγγέλματα.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος  οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να µπορούν να:

 • Κατανοούν την έννοια και το περιεχόμενο του όρου «οπτική ίνα» ως φυσικό μέσο μετάδοσης.
 • Γνωρίζουν πώς χρησιμοποιούνται οι οπτικές ίνες στις επικοινωνίες.
 • Κατανοούν πώς μεταδίδονται τα σήματα μιας ζεύξη οπτικών ινών.
 • Γνωρίζουν ποια είναι τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις καλωδίων οπτικών ινών.
 • Γνωρίζουν πως συνδέονται και πως τερματίζονται τα καλώδια οπτικών ινών.
 • Γνωρίζουν τους τρόπους που ελέγχεται μια εγκατάσταση ή ένα δίκτυο καλωδίων οπτικών ινών.
 • Γνωρίζουν τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός ενός δικτύου οπτικών ινών.
 • Γνωρίζουν τους τρόπους που εγκαθίστανται οι εγκαταστάσεις καλωδίων οπτικών ινών.

 

 • Εισαγωγή στις οπτικές επικοινωνίες
 • Ορολογία Οπτικών Ινών
 • Τα βασικά χαρακτηριστικά των οπτικών ινών
 • Καλώδια Οπτικών Ινών, Προδιαγραφές Οπτικών Καλωδίων
 • Τερματισμός Οπτικών Ινών (Splicing)
 • Ασφάλεια και εγκαταστάσεις οπτικών ινών
 • Ζεύξεις Καλωδίωσης Οπτικών Ινών
 • Μετρήσεις/ Έλεγχος/Πιστοποίηση Εγκαταστάσεων
 • Παθητικά Δίκτυα και εφαρμογές FTTx

Πιστοποίηση «Τεχνικός Καλωδίωσης Οπτικών Ινών (Fiber Optic Cabling Technician – FOCT)», κατά ISO / IEC 17024, από την ACTA – Τεχνοβλαστός Α.Π.Θ (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης).

Η τελική εξέταση (online – εκατό  (30) ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής διάρκειας 60 λεπτών) είναι στην Ελληνική  γλώσσα. Απαιτείται αποτέλεσμα 70% προκειμένου να θεωρηθεί η εξέταση επιτυχής. Η τελική εξέταση πραγματοποιείτε κατά την διάρκεια της τελευταίας εκπαιδευτικής Ημέρας.

Σε περίπτωση αποτυχίας δικαιούστε ακόμα μια επανεξέταση εντελώς δωρεάν.


Συνδύασε το

Συνδύασε 2 εκπαιδευτικα πρόγραμματα
και κέρδιστε 20% έκπτωση