Τι είναι ο FOA?

Ο FOA είναι ένας διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που έχει δημιουργηθεί για να προωθήσει τον επαγγελματισμό στην οπτική ίνα μέσω της εκπαίδευσης, της πιστοποίησης και των προτύπων. Ιδρύθηκε το 1995 από μια ομάδα διακεκριμένων εκπαιδευτών οπτικών ινών και το προσωπικό της βιομηχανίας ως μια επαγγελματική κοινωνία οπτικών ινών και μια πηγή ανεξάρτητης πιστοποίησης, η FOA έχει πλέον εμπλακεί σε πολυάριθμες δραστηριότητες για την εκπαίδευση του κόσμου σχετικά με τις οπτικές ίνες και να πιστοποιήσει τους εργαζόμενους που σχεδιάζουν κατασκευάζουν και λειτουργούν τα παγκόσμια δίκτυα οπτικών ινών.

Ο οργανισμός πιστοποίησης οπτικών ινών καθορισμός προτύπων και η διαχείριση προγραμμάτων τεχνικής πιστοποίησης, αξιολόγησης και έγκριση σχολών κατάρτισης.
Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές

Ο δημιουργός μιας βάσης γνώσεων για οπτικές ίνες δουλεύοντας με ένα παγκόσμιο δίκτυο εμπειρογνωμόνων για τη δημιουργία μιας εκτεταμένης, μη εμπορικής και αξιόπιστης βάσης γνώσεων που μοιράζεται με όλους όσοι εργάζονται στον τομέα
Παροχή τεχνικών πληροφοριών μέσω της ιστοσελίδας μας, εγχειριδίων, Οδηγός αναφοράς, βίντεο στο YouTube και σε κοινωνικά μέσα (LinkedIn και Facebook)
Ανάπτυξη εκπαιδευτικών πόρων για χρήση σε εκπαιδευτικά και εκπαιδευτικά προγράμματα
Συμμετέχει σε δραστηριότητες βιομηχανικών προτύπων και γράφει πρότυπα FOA
Δημιουργία και προσφορά δωρεάν online διαδικτυακών προγραμμάτων αυτοδιδασκαλίας βασισμένων στη βάση γνώσεων FOA μέσω του Fiber U

Το επίκεντρο των επικοινωνιών και των συζητήσεων για θέματα οπτικών ινών και καλωδίων
Δημοσιεύει ηλεκτρονικά μηνύματα και ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία σχετικά με τις σχετικές τεχνολογικές και βιομηχανικές ειδήσεις
Γράφοντας για σχετικούς ιστότοπους και περιοδικά σχετικά με θέματα σχετικά με οπτικές ίνες
Συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, συναντήσεις κ.λπ. σχετικά με θέματα σχετικά με οπτικές ίνες
Προώθηση εφαρμογών οπτικών ινών και εκπαίδευσης μέσω συμμετοχής σε διάφορα φόρουμ βιομηχανίας, εμπορικές ενώσεις, επαγγελματικές εταιρείες κ.λπ.

Το FOA δεν είναι εκπαιδευτικός οργανισμός. Η FOA ορίζει πρότυπα για τους εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς που παρέχουν εκπαίδευση για πιστοποίηση FOA. Το FOA βοηθά στην εκπαίδευση και πιστοποίηση των εκπαιδευτών που δίνουν τα εγκεκριμένα μαθήματα FOA. Το FOA έχει εγκρίνει εκατοντάδες προγράμματα κατάρτισης σε περισσότερες από 40 χώρες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών γυμνασίων και κολεγίων, των επαγγελματικών οργανώσεων κατάρτισης, των μεγάλων κατασκευαστών οπτικών ινών και των εταιρειών που προσφέρουν προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων.

Αναγνωρίζοντας την αριστεία τους, οι πιστοποιήσεις FOA αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ και οργανισμούς στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Το FOA ξεκίνησε από κάποιους εκπαιδευτές στο συνέδριο κατάρτισης Fiber U το 1994, που αποφάσισε ότι η βιομηχανία ήταν αρκετά ώριμη για να υποστηρίξει μια επαγγελματική κοινωνία. Οι ιδρυτές περιλάμβαναν έμπειρους εκπαιδευτές από τη βιομηχανία (3M, Siecor, Panduit, FOTEC), την κυβέρνηση (Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ), την εκπαίδευση (Lincoln Trail College και Wentworth Institute) και ιδιωτικούς εκπαιδευτές (Pearson Technologies, Conquest Communications) και που παρείχε την τεχνογνωσία στον τομέα της διαχείρισης, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης που απαιτείται για τη δημιουργία μιας νέας επαγγελματικής κοινωνίας.

Η FOA ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1995 και έχει προσληφθεί για την προώθηση οπτικών ινών μέσω της εκπαίδευσης, των πιστοποιήσεων και των προτύπων. Η FFO ενσωματώνεται στις ΗΠΑ, στην πολιτεία της Καλιφόρνια, ως μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός – 501 (c) (6).

Ιδρύθηκε σύντομα μετά την αρχική εμπορευματοποίηση του Διαδικτύου, ο FOA είναι ένας «εικονικός οργανισμός», ίσως ένας από τους πρώτους οργανισμούς που δημιουργήθηκαν έτσι. Δεν υπάρχει κτίριο της έδρας της FOA – κατάλληλα για την τεχνολογία της, η FOA υπάρχει στο Διαδίκτυο. Εκείνοι που διευθύνουν την οργάνωση ζούν και εργάζονται σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντας σύγχρονες επικοινωνίες για να επικοινωνούν και να συνεργάζονται. Το δίκτυο εμπειρογνωμόνων που εργάζονται για τη δημιουργία της βάσης γνώσεων και των προγραμμάτων FOA περιλαμβάνει τους δασκάλους μας, οι οποίοι έχουν κατά μέσο όρο περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην οπτική ίνα. Η εμπειρία τους διασφαλίζει το πρόγραμμα σπουδών FOA και οι πιστοποιήσεις είναι οι πιο ολοκληρωμένες και ενημερωμένες.

Η FOA δημιουργεί και εκδίδει δικό της τεχνικό υλικό για εκπαίδευση και αναφορά με βάση ένα παγκόσμιο δίκτυο τεχνικών συμβούλων. Η πρόσβαση στους εμπειρογνώμονες που εργάζονται και εκπαιδεύονται σε όλο τον κόσμο εξασφαλίζει ότι τα υλικά είναι ενημερωμένα, τεχνικά σωστά και γενικά εφαρμόσιμα. Αυτοί οι ίδιοι εμπειρογνώμονες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τις νεότερες τεχνολογίες και εφαρμογές που συμπεριλαμβάνονται στη βάση γνώσεων FOA και τεχνικές αναφορές.

Η ποιοτική εκπαίδευση απαιτεί ποιοτικά υλικά αναφοράς. Η FOA εργάστηκε από την ίδρυση της για να δημιουργήσει μια συλλογή τεχνικών πληροφοριών σχετικά με τις οπτικές ίνες και τις καλωδιώσεις των χώρων και να τις θέσει στη διάθεση του καθενός δωρεάν στο διαδίκτυο ή φθηνές σε έντυπη μορφή. Τα τεχνικά υλικά FOA περιλαμβάνουν τα εγχειρίδια FOA, το FOA Online Reference Guide – τη μεγαλύτερη συλλογή πληροφοριών οπτικών ινών στον κόσμο – τα βίντεο YouTube και την online εκπαίδευση Fiber U – όλα δωρεάν.

Ο FOA Online Reference Guide έχει γίνει ο μεγαλύτερος και πιο πολυσύχναστος τεχνικός ιστότοπος για την οπτική ίνα και την καλωδίωση των χώρων. Το τεχνικό υλικό αναφοράς FOA είναι επίσης διαθέσιμο σε τυπωμένα και eBook μορφές. Η FOA χρησιμοποιεί τη δική μας τεχνική ιστοσελίδα για να δημιουργήσει δωρεάν προγράμματα αυτο-μελέτης στο Fiber U. Αυτά τα υλικά είναι διαθέσιμα για όσους αρχίζουν τις οπτικές ίνες ή για να επεκτείνουν και να ενημερώσουν τις γνώσεις τους. Το FOA διαθέτει επίσης πάνω από 100 βίντεο στο YouTube, συμπεριλαμβανομένων των διαλέξεων για οπτικές ίνες και καλωδίωση χώρων και πρακτικά παραδείγματα πολλών τυποποιημένων πρακτικών στον κλάδο.

Ο FOA αναγνωρίζει την αξία της πιστοποίησης στις σημερινές αγορές εργασίας, όπου οι εργοδότες αξιολογούν τους πιθανούς υπαλλήλους με τις πιστοποιήσεις τους. Προσφέροντας πιστοποιήσεις που έχουν αναπτυχθεί από εμπειρογνώμονες του διοικητικού συμβουλίου και δεν συνδέονται με κανένα συγκεκριμένο πωλητή ή εκπαιδευτικό οργανισμό, η FOA παρέχει ένα ανεξάρτητο μέσο για να κρίνει τα προσόντα των εργολάβων και των εργαζομένων.
Οι πιστοποιήσεις FOA αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ και στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Οι πιστοποιήσεις FOA αναπτύσσονται από μια ομάδα πολύ έμπειρων συμβούλων. Πολλοί σύμβουλοι της FOA βρίσκονται στην επιχείρηση οπτικών ινών, εφόσον οι οπτικές ίνες είναι μια επιχείρηση και εξακολουθούν να εργάζονται στον τομέα καθημερινά, ενώ άλλοι είναι επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Αυτή η ευρεία βάση γνώσης και εμπειρίας διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα σπουδών FOA, τα υλικά αναφοράς και η πιστοποίηση είναι τα υψηλότερα και πιο ενημερωμένα.

Το FOA έχει επικεντρωθεί στην παροχή βοήθειας στους δασκάλους για την προσθήκη προγραμμάτων πιστοποίησης για την οπτική ίνα και την καλωδίωση των εγκαταστάσεων στο τρέχον πρόγραμμα σπουδών τους για προγράμματα πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι οπτικές ίνες έχουν συμπεριληφθεί σε μαθήματα τόσο διαφορετικά όπως η κατάρτιση ηλεκτρονικών υπολογιστών A + και Cisco και οι μαθητείες ηλεκτρικής ενέργειας.

Το FOA επιτρέπει επίσης στους έμπειρους εργαζομένους να γίνουν FOA πιστοποιημένοι απευθείας εάν έχουν την κατάλληλη εμπειρία, διαπιστευτήρια και να περάσουν τις κατάλληλες εξετάσεις πιστοποίησης FOA.

Ο στόχος του FOA είναι να εξασφαλίσει στους εργοδότες ότι ένας τεχνικός με πιστοποίηση FOA έχει υψηλή εξειδίκευση για την εργασία στον τομέα των οπτικών ινών. κάποιος που μπορείτε να νοικιάσετε με σιγουριά. Ορισμένες από τις εταιρείες που χρησιμοποιούν πιστοποίηση FOA στα δικά τους εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν τις εταιρείες Corning, AFL, IBEW / NECA, CWA, NASA, FAA, Cisco, Daimler-Chrysler και Lockheed-Martin.

Τα προγράμματα πιστοποίησης FOA συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα συμπεριλαμβανομένων ANSI/ISO/IEC 17024.

Πιστοποίηση σημαίνει ότι κάποιος παίρνει πιστοποιητικό και υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να λάβει ένα και από το είδος της οργάνωσης από την οποία προέρχεται. Η αξία μιας πιστοποίησης εξαρτάται από την πηγή της.
Οι κατασκευαστές συχνά προσφέρουν πιστοποίηση στους πελάτες, μερικές φορές απαιτώντας τους ως μέρος ενός προγράμματος θυγατρικών. Η εκπαίδευση επικεντρώνεται στα προϊόντα του κατασκευαστή και παρέχεται από μηχανικούς εφαρμογών ή προσωπικό πωλήσεων. Τα πρότυπα που απαιτούνται για την πιστοποίηση ενός κατασκευαστή ποικίλλουν, μερικές φορές απαιτούν μόνο συμμετοχή σε σύντομο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Σήμερα, πολλοί μεγάλοι κατασκευαστές οπτικών ινών προσφέρουν πιστοποιήσεις FOA.
Ορισμένες εταιρείες ειδικεύονται στην προσφορά πιστοποιήσεων. Είναι βασικά πολλές εταιρείες που έχουν ειδικούς που δημιουργούν εξετάσεις πιστοποίησης σε πολλούς διαφορετικούς τομείς όπου πιστεύουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για ένα προϊόν. Δεν είναι ειδικοί στις τεχνολογίες για τις οποίες δοκιμάζουν. Μπορούν ή δεν μπορούν να δημιουργούν και να πωλούν προγράμματα σπουδών. Ο καθορισμός και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών ποικίλλει επίσης.
Οι επαγγελματικές εταιρείες συχνά προσφέρουν πιστοποιήσεις στην τεχνολογία που τους ενδιαφέρει. Μπορούν να καλέσουν εμπειρογνώμονες στην τεχνολογία για να δημιουργήσουν ολοκληρωμένα προγράμματα επικεντρωμένα σε αυτή την τεχνολογία που εξασφαλίζουν ότι τα πιστοποιημένα άτομα είναι άκρως ενημερωμένα και ικανά. Η FOA συμμετέχει στις IEEE, ISA, SCTE και άλλες επαγγελματικές εταιρείες που προσφέρουν αναγνωρισμένες τεχνικές πιστοποιήσεις.

Ως διεθνής επαγγελματική κοινωνία οπτικών ινών και καλωδίων, ο στόχος της FOA είναι να βελτιώσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες (KSA) των επαγγελματιών σε αυτόν τον τεχνικό τομέα. Είμαστε ενσωματωμένοι ως μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός. Καθορίσαμε πρότυπα για την κατάρτιση, απαιτούμε τους εκπαιδευτές να πιστοποιούν FOA και εγκρίνουν μόνο σχολεία που πληρούν τα υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά πρότυπα.

Για χρήστες δικτύων οπτικών ινών
Η FOA προσφέρει δωρεάν ηλεκτρονικές τεχνικές πληροφορίες και ένα πρόγραμμα πιστοποίησης που διευκολύνει την πρόσληψη αρμόδιου προσωπικού.
Για άλλους τεχνικούς οργανισμούς των οποίων οι τεχνολογίες εξαρτώνται από την οπτική ίνας

Το FOA συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς για να φέρει στα δικά τους προγράμματα εκπαίδευσης και πιστοποίησης την τεχνογνωσία μας σε οπτικές ίνες. Η FOA είναι πάντα πρόθυμη να μοιραστεί τις γνώσεις μας για την ενίσχυση των προγραμμάτων σας.

Για εκείνους που εργάζονται ενεργά στη βιομηχανία
Το FOA πιστοποιεί άτομα με εμπειρία στη βιομηχανία μέσω των προγραμμάτων μας “Work to Cert”.
Για εκπαιδευτές, σχολεία και οργανισμούς κατάρτισης
Το FOA προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες, όπως κατάρτιση και πιστοποίηση εκπαιδευτών, τεχνικά και εκπαιδευτικά υλικά και υποστήριξη που οδηγεί στο να γίνει ένας «Οργανισμός Εκπαίδευσης Εγκεκριμένος από την FOA». Το FOA απαριθμεί όλα τα εγκεκριμένα σχολεία στον ιστότοπο της FOA ως οδηγό για τους σπουδαστές που αναζητούν ποιοτική εκπαίδευση. Το πρόγραμμα FOA “Train-The-Trainer” οδηγεί σε πιστοποίηση που απαιτείται για όλους τους εκπαιδευτές οπτικών ινών FOA, το CFOS / I. Το πρόγραμμα αυτό προετοιμάζει εκπαιδευτές για τη δημιουργία και διδασκαλία πρακτικών μαθημάτων για την κατάρτιση τεχνικών οπτικών ινών και εργαστηριακά μαθήματα για πανεπιστημιακά προγράμματα. Οι εκπαιδευτές λαμβάνουν ένα εκτεταμένο σύνολο εκπαιδευτικού υλικού τόσο για τις σχολικές τάξεις όσο και για τις εργαστηριακές συνεδρίες.

Για τους φοιτητές των Εγκεκριμένων Σχολών του FOA
Τα προγράμματα Πιστοποίησης FOA ανοίγουν ευκαιρίες απασχόλησης και εξασφαλίζουν στους πελάτες την ικανότητα εργασίας των εργαζομένων. Η μετάβαση στα διάφορα επίπεδα του προγράμματος πιστοποίησης FOA θα επιδείξει ένα επίπεδο επάρκειας στον τομέα οπτικών ινών σε εργοδότες ή πελάτες, είτε ο εργαζόμενος είναι νέος στον κλάδο είτε επιθυμεί να κινηθεί προς τα επάνω. Τεχνικοί πιστοποιημένοι με FOA μπορούν να ενταχθούν στο δίκτυο FOA LinkedIn.

Για όλους στη βιομηχανία
Ο ιστότοπος της FOA προσφέρει ένα μηνιαίο ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο που καλύπτει τα νέα και την τεχνολογία του κλάδου. Το τμήμα οδηγού FOA προσφέρει μια εκτεταμένη βιβλιοθήκη τεχνικών πληροφοριών και εκπαιδευτικών σε οπτικές ίνες. Περιλαμβάνονται πολλοί σύνδεσμοι με άλλους σχετικούς ιστότοπους. Και πλήρεις πληροφορίες για το FOA και τα προγράμματά του είναι διαθέσιμες για όλους.

Για περισσότερες πληροφορίες, μεταβείτε στην αρχική σελίδα του ιστότοπου FOA:
www.TheFOA.org