οι υπηρεσίες μας

Το SCHOOL OF TELECOMS, παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης & ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού σε θέματα τεχνικών δεξιοτήτων καθώς και υπηρεσίες συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting) στον ευρύτερο τομέα των τηλεπικοινωνίων.

Copper School

Αφορά την εγκατάσταση, τις μετρήσεις και την θεωρία χαλκού για υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου

Fiber School

Αφορά την εγκατάσταση, τις μετρήσεις και την θεωρία οπτικών ινών για υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου

Satellite School

Αφορά την εγκατάσταση, τις μετρήσεις και την θεωρία δορυφορικών συστημάτων & κεραιών

Radio School

Αφορά την εγκατάσταση, τις μετρήσεις και την θεωρία μικροκυματικών ζεύξεων 

Safety School

Αφορά την παροχή πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας

Computer School

Αφορά προγράμματα εκπαίδευσης στον τομέα της πληροφορικής

με μια ματιά

Το SCHOOL OF TELECOMS δημιουργήθηκε το 2012 ως ένας εκπαιδευτικός οργανισμός, τεχνολογικής εκπαίδευσης.  Μέχρι σήμερα, μετά από 6 χρόνια λειτουργίας, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2.500 ώρες σεμιναρίων και η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εργάζεται στο τηλεπικοινωνιακό κλάδο.

ο κόσμος της καινοτομίας

Ελατέ να ανακαλύψουμε εφαρμογές  της τεχνολογίας με  τις πιο σύγχρονες μεθόδους της εποχής!

ο χρόνος ειναι χρήμα

Έχοντας ως σκοπό την προετοιμασία των υποψήφιων σε εξετάσεις πιστοποίησης  δημιουργήσαμε  Εντατικά Σεμινάρια Προετοιμασίας. Τα σεμινάρια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα παρέχουν στους υποψήφιους ουσιώδεις και περισσότερο εμπειρικές γνώσεις βασισμένες σε βιωματικές και ενεργητικές μεθόδους διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία στο εργαστήριο του S.Ο.Τ να αναπτύξουν, να επεκτείνουν και να αναστοχαστούν τις νέες γνώσεις που εφαρμόζουν στην πράξη δουλεύοντας σε μικρές ομάδες. Κατά την  ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μαθαίνουν να δουλεύουν συνεργατικά και με ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.  

επισκεφθείτε μας

Close Menu