Τίτλος

Hμ/νιες

Διάρκεια

Περιοχή

Κόστος

Διαθεσιμότητα

CFOT November 2023 Certified Fiber Optic Technician (Athens)

November 10 @ 09:00 - November 12 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
500€

CFOΤ October 2023 Certified Fiber Optic Technician (Thessaloniki)

October 06 @ 09:00 - October 08 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Θεσσαλονίκη
550€

CFOSH October 2023 Certified Fiber Optic Specialist FTTH (Athens)

October 21 @ 09:00 - October 22 @ 17:00
16 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
380€

CFOT October 2023 Certified Fiber Optic Technician (Athens)

October 13 @ 09:00 - October 15 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
500€