Τίτλος

Hμ/νιες

Διάρκεια

Περιοχή

Κόστος

Διαθεσιμότητα

CFOT July 2024 Certified Fiber Optic Technician (Athens)

July 19 @ 09:00 - July 21 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
550€

CFOT July 2024 Certified Fiber Optic Technician (Athens)

July 27 @ 09:00 - July 29 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
550€

CFOT September 2024 Certified Fiber Optic Technician (Athens)

September 13 @ 09:00 - September 15 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
550€

CFOSH September 2024 Certified Fiber Optic Specialist FTTx (Athens)

September 24 @ 09:00 - September 25 @ 17:00
16 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
400€

CFOT October 2024 Certified Fiber Optic Technician (Thessaloniki)

October 04 @ 09:00 - October 06 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Θεσσαλονίκη
600€

CFOT October 2024 Certified Fiber Optic Technician (Athens)

October 18 @ 09:00 - October 20 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
550€