Τίτλος

Hμ/νιες

Διάρκεια

Περιοχή

Κόστος

Διαθεσιμότητα

CFOT February 2023 Certified Fiber Optic Technician

February 17 @ 09:00 - February 19 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Μοσχάτο
500€

CFOSH January 2023 Certified Fiber Optic Specialist (FTTH)

January 28 @ 09:00 - January 29 @ 17:00
16 διδακτικές ώρες
Μοσχάτο
380€

CFOT March 2023 Certified Fiber Optic Technician

March 10 @ 09:00 - March 12 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Μοσχάτο
500€

CFOT April 2023 Certified Fiber Optic Technician

April 01 @ 09:00 - April 03 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Θεσσαλονίκη
500€