Τίτλος

Hμ/νιες

Διάρκεια

Περιοχή

Κόστος

Διαθεσιμότητα

CFOT June 2023 Certified Fiber Optic Technician (Thessaloniki)

June 16 @ 09:00 - June 18 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Θεσσαλονίκη
500€

CFOT June 2023 Certified Fiber Optic Technician (Athens)

June 30 @ 09:00 - July 02 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
500€

CFOT July 2023 Certified Fiber Optic Technician (Athens)

July 14 @ 09:00 - July 16 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
500€

CFOT June 2023 Certified Fiber Optic Technician (Athens)

June 09 @ 09:00 - June 11 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
500€