Τίτλος

Hμ/νιες

Διάρκεια

Περιοχή

Κόστος

Διαθεσιμότητα

CFOT February 2024 Certified Fiber Optic Technician (Athens)

February 16 @ 09:00 - February 18 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
550€

CFOT March 2024 Certified Fiber Optic Technician (Athens)

March 08 @ 09:00 - March 10 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
550€

CFOT April 2024 Certified Fiber Optic Technician (Athens)

April 05 @ 09:00 - April 07 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Αθήνα (Μοσχάτο)
550€

CFOT April 2024 Certified Fiber Optic Technician (Thessaloniki)

April 12 @ 09:00 - April 14 @ 17:00
24 διδακτικές ώρες
Θεσσαλονίκη
600€