Περιγραφή Σεμιναρίων

Οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα τα παρακολουθήσουν τα μαθήματα μέσω:

-Ανοιχτών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τεχνικό προσωπικό επιχειρήσεων και ιδιώτες, στις συνεργαζόμενες εγκαταστάσεις του S.Ο.Τ σε Αθήνα.

-κλειστών ενδοεπιχειρησιακών τμημάτων στο χώρο του πελάτη σε Ελλάδα και Κύπρο.

-εξ αποστάσεως  εκπαιδευτικά προγράμματα (e-learning).

-εκπαιδευτικών προγραμμάτων που συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα της κλασσικής εκπαίδευσης με εισηγητή στην αίθουσα, με την ευελιξία της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (Blended learning)

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε απόφοιτους/τελειόφοιτους τεχνολογικής εκπαίδευσης, που έχουν αποκτήσει μια αρχική θεωρητική γνώση. Μέσα από τα σεμινάρια έχουν την δυνατότητα να αφομοιώσουν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων του κλάδου και να μπορέσουν να  προσαρμοστούν στις απαιτήσεις αυτών. Ενδέχεται ανάλογα το είδος του σεμιναρίου να ζητηθεί από τους συμμετέχοντες ελάχιστη εργασιακή εμπειρία

Στόχος των σεμιναρίων είναι ο μετασχηματισμός της υπάρχουσας θεωρητικής & πρακτικής γνώσης με σκοπό  ο εκάστοτε εργαζόμενος να ανταπεξέλθει & να προσαρμοστεί  ευκολότερα στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς που πρόκειται να εργαστεί.

Λαμβάνεται υπόψη ότι οι ενήλικες διαθέτουν διαφορετικές εμπειρίες, ανάγκες, παγιωμένες αντιλήψεις, διαφορετικά ενδιαφέροντα, κίνητρα και διαφορετική θεωρητική γνώση.

H διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική γλώσσα, το εκπαιδευτικό υλικό και η εξέταση πιστοποίησης είναι στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά (εξαρτάται από τον φορέα πιστοποίησης).

Το SCHOOL OF TELECOMS παρέχει σεμινάρια για το μεγαλύτερο φάσμα των τηλεπικοινωνιακών υλοποιήσεων και εφαρμογών.

Τα τέσσερα  βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα είναι τα εξής:

  • Copper School (Αφορά την εγκατάσταση, τις μετρήσεις και την θεωρία χαλκού για υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου)
  • Fiber School (Αφορά την εγκατάσταση, τις μετρήσεις και την θεωρία οπτικών ινών για υπηρεσίες τηλεφωνίας και διαδικτύου)
  • Satellite School (Αφορά την εγκατάσταση, τις μετρήσεις και την θεωρία δορυφορικών συστημάτων για υπηρεσίας τηλεόρασης, τηλεφωνίας και διαδικτύου)
  • Radio School (Αφορά την εγκατάσταση, τις μετρήσεις και την θεωρία μικροκυματικών ζεύξεων για υπηρεσίες τηλεφωνίας, διαδικτύου)

Πέρα από τα βασικά εκπαιδευτικά προγράμματα περιστασιακά υλοποιούνται σεμινάρια που αφορούν:

  • Ασφάλεια και πρώτες βοήθειες στην εργασία.
  • Μέσα ατομικής προστασίας και εργασίας σε ύψος.
  • Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων.
  • Μαθήματα επιμόρφωσης ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορίας και Επικοινωνίας)

Τα σεμινάρια είναι συνήθως από 24 έως 40 διδακτικές ώρες. Τα πλήρες ωραρίου είναι ολιγοήμερα (3-4 ημερών)  ενώ τα σεμινάρια ευέλικτου ωραρίου (απογευματινές ώρες για εργαζόμενους) είναι διπλάσιες μέρες.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να έχουν γνώση της αγγλικής γλώσσας – Intermediate-level (B2) & βασικές δεξιότητες υπολογιστών. Για συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν εργασιακή εμπειρία.

Δίνεται το επίσημο εκπαιδευτικό υλικό, οι διαφάνειες παρουσίασης και δείγματα εξετάσεων πιστοποίησης.

Ενημερωθείτε για τις προσφορές που ισχύουν αυτήν την περίοδο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοργάνωση των σεμιναρίων του School Of Telecoms. Επικοινωνήστε μαζι μας

Close Menu